STALBET2 ANDRZEJ SZYBKA

Zapraszamy do współpracy

Program EU

W wyniku realizacji projektu do oferty firmy zostanie wprowadzona ulepszona usługa. Będzie ona polegać na rekultywacji hałd i innych terenów zdegradowanych. Firma monitorując sytuację rynkową oraz perspektywy rozwoju regionu zauważyła, że w najbliższych latach zwiększy się popyt na usługi rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych, zwłaszcza na terenach aglomeracji Śląskiej. Tak aby tereny mogły ponownie służyć mieszkańcom jako miejsce wypoczynku lub rekreacji, a także inwestorom jako miejsce powstawania nowych miejsc pracy. Po rozpoznaniu rynku i własnych możliwości produkcyjnych, Wnioskodawca dostrzegł konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu, który uzupełni obecny park maszynowy. Zakupiony sprzęt będzie miał kluczowe znaczenie we wprowadzeniu ulepszonej usługi do oferty. Koparka hydrauliczna wraz z osprzętem specjalistycznym umożliwia pracę w każdym terenie, co jest niezwykle istotne w ramach prac związanych z rekultywacją terenów poprzemysłowych